Terug naar startpagina
De Ronde Tafel
Doel van de Ronde Tafel
  1. De vriendschap onder jonge mannen in het kader van hun beroeps- en sociale bezigheden bevorderen
  2. Activiteit en verantwoordelijkheidszin aanmoedigen door ontwikkeling der hoogste idealen zowel op burgerlijk als op beroepsgebied.
  3. Samenwerking, vriendschap en begrip onder landen en volkeren bevorderen en uitbreiden.
  4. De uitstraling der Associatie doorheen de wereld begunstigen.

De Associatie verwezenlijkt haar doel door organisatie van vergaderingen, conferenties, debatten en alle soortgelijke activiteiten, waarbij elk politiek, confessioneel, taalkundig en rasproselitisme verboden is.
 
Oorsprong van de Ronde Tafel
Tijdens een vergadering van de Rotary te Norwich, Groot-Brittanië, op 26 september 1926 werd het jonge lid Louis Marchesi door zijn voorzitter verzocht het woord te nemen in plaats van de op het laatste ogenblik weerhouden voordrachtgever. “Mark” nam die gelegenheid te baat om zijn overtuiging uiteen te zetten dat een vereniging, gelijkaardig aan Rotary, maar uitsluitend voor jongere mannen, op zijn tijd zou komen. Om de eenvoudige reden dat heel wat valabele kandidaten geen enkele kans kregen om lid van de Rotary te worden, waar de strenge regel van slechts 1 vertegenwoordiger per beroep de aanwervingen blokkeerde zolang een beroep niet openkwam door de verdwijning van de titularis.
 
Eens uitgewerkt, ging het idée zijn gangetje en niettegenstaande – tijdelijke – tegenkanting van zijn eigen Rotary, kon Mark eindelijk overgaan tot de oprichting van een “Young Business and Professional Men’s Club”. De stichtingsvergadering had plaats in Norwich op 14 maart 1927, waar 70 deelnemers de club startten in Suckling House.